Jak to zrobić? > Ustawienia > Ustawienia drukarek tekstowych

Drukuj

Ustawienia drukarek tekstowych

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Funkcje lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów systemu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna należy wskazać pozycję Drukarki i rozwinąć gałązkę drzewka. Wybór drukarki zależy zawsze od posiadanego sprzętu i oczekiwanej jakości wydruku.

3.Wybrać i kliknąć pozycję Drukarka tekstowa. Z prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

4.Wybrać przycisk Edytuj. Pojawią się przyciski do zapisywania oraz do anulowania a także uaktywnią się pola do modyfikacji danych. Podobny efekt uzyska się klikając dwukrotnie na polu do edytowania. Aby tylko przeglądać informacje, nie należy wybierać tego przycisku.

5.W polu opuszczanej listy Drukarka wybrać drukarkę domyślną spośród drukarek zainstalowanych na komputerze.

6.Aby sprawdzić lub zmienić ustawienia drukarki, wybierz przycisk Ustawienia. Umożliwia on otwarcie okna dialogowego sterownika drukarki, gdzie należy wybrać rozmiar papieru (taki jaki faktycznie jest włożony do drukarki) oraz inne ustawienia drukarki (np. jakość wydruku). Wszystkie raporty będą dopasowywać się do ustalonego rozmiaru strony.

7.Pole Marginesy umożliwia właściwe umieszczenie wydruku na stronie.

8.W polu Kody polskich liter należy wybrać z listy sposób kodowania polskich liter dla drukarki.

9.W kolumnie Nazwa należy wskazać na liście nazwę symboliczną kroju pisma wykorzystywaną przez raporty.

10.W polu Krój pisma należy wybrać z opuszczanej listy nazwę zainstalowanego w drukarce kroju pisma. Wysokość i atrybuty są ustalane automatycznie.

11.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.