Jak to zrobić? > Ustawienia > Użytkownicy - usuwanie

Drukuj

Użytkownicy - usuwanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku ustawień kliknąć pozycję Użytkownicy. W prawej części okna pojawi się okno listy użytkowników

3.Wskazać użytkownika i kliknąć przycisk Usuń.

4.Potwierdzić operację przyciskiem OK albo zrezygnować naciskając przycisk Anuluj.

 

Wskazówka:

Prawo do usuwania danych użytkownika ma tylko administrator.

Nie można usunąć z programu danych administratora.