Jak to zrobić? > Ustawienia > Dodawanie nowego rejestru 

Drukuj

Typy rejestrów - dodawanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna rozwinąć gałązkę Typy rejestrów.

3.Wybrać odpowiednią pozycję. Z prawej strony okna pojawi się lista zdefiniowanych rejestrów.

4.Wybrać przycisk Nowy. Na liście rejestrów pojawi się nowy wiersz do wprowadzania definicji rejestru.

5.W pole Skrót należy wpisać skrót nazwy rejestru identyfikujący go w systemie.

6.W pole Nazwa należy wpisać pełną nazwę rejestru.

7.W polu Rodzaj należy wybrać z opuszczanej listy rodzaj rejestru.

8.Aby zapisać wprowadzone dane należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.