Jak to zrobić? > Ustawienia > Formy płatności - dodawanie

Drukuj

Formy płatności - dodawanie

1.Należy wybrać polecenie Ustawienia z menu Kartoteki lub kliknąć przycisk Ustawienia na pasku narzędziowym. Pojawi się okno do ustawiania parametrów programu.

2.Na drzewku umieszczonym w prawej części tego okna wskazać pozycję Formy płatności i rozwinąć gałązkę drzewka.

3.Wybrać i kliknąć odpowiednią pozycję. Z prawej części okna pojawią się pola do wypełnienia.

4.Aby wprowadzić nową formę płatności, należy wybrać przycisk Nowa, aby modyfikować istniejącą - kliknąć ją dwukrotnie lub wybrać ją i wcisnąć klawisz Enter. Przyciski Nowa i Usuń wymienią się na przyciski Zapisz i Anuluj.

5.Wpisać odpowiednie dane w pola opisujące pozycję.

6.Dla zapisania poprawnie wykonanych działań należy wybrać przycisk Zapisz, aby anulować zmiany - przycisk Anuluj.