Strona startowa

Drukuj

Wykaz procedur

Poniżej znajduje się wykaz procedur przeprowadzanych w module Administracja, w podziale na stan "bez firmy" oraz po zalogowaniu się do firmy.

 

Pomoc online obejmuje pełną funkcjonalność programu i w zależności od zakupionej licencji może się różnić od funkcjonalności dostępnej dla użytkownika.

 

Przed zalogowaniem

Czynności dostępne z okna listy firm

Tworzenie nowej firmy

Dołączanie firmy istniejącej

Odłączanie firmy od listy firm

Konwersja firmy

Edycja parametrów połączeniowych bazy danych

Wybór modułów dostępnych dla firmy

Logowanie do firmy

Uzyskanie pomocy

 

Po zalogowaniu do firmy

Czynności związane z danymi firmy:

Wprowadzanie i edycja danych firmy

Tworzenie kopii bezpieczeństwa

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii online

 

Czynności związane z licencjami:

Rejestracja licencji

 

Czynności związane z osobami:

Wprowadzanie danych osoby

Edycja danych osoby

Udostępnianie danych osobowych

Anonimizacja danych osobowych

 

Czynności związane z użytkownikami:

Dodawanie użytkownika

Zmiana danych użytkownika

Przypisanie osoby do użytkownika

Nadanie użytkownikowi praw efektywnych (prawa do określonych czynności)

Nadanie użytkownikowi uprawnień do słowników

Nadanie użytkownikowi uprawnień do modułów

Nadanie użytkownikowi uprawnień do rachunków bankowych

Zmiana hasła użytkownika przez Administratora

Przypisywanie użytkowników do zestawów praw

 

Czynności związane ze słownikami:

Dodawanie słownika

Edycja słownika

Udostępnianie słownika

Dodawanie elementów słownika

Dodawanie atrybutów słownika

Dodawanie atrybutów elementu słownika

 

Czynności związane z ustawieniami systemu:

Zarządzanie historią danych zapisywanych w tabelach systemu

Usuwanie danych historycznych

Zarządzanie dostępnością modułów systemu dla firm

Zarządzanie polityka haseł (poziomy zabezpieczeń oraz reguły zabezpieczeń haseł)

Uzyskiwanie informacje o zalogowanych użytkownikach systemu

Dodawanie pluginów systemu dokumentów

 

Czynności związane z Business Intelligence

Zakładanie bazy analitycznej i instalacja zestawień BI

Odświeżanie danych w bazie analitycznej

Ustawienia klasyfikacji zestawień BI w modułach systemu

Przywracanie ustawień domyślnych dla zestawień BI

Synchronizacja nowych zestawień BI na serwerze raportów z zestawieniami dostępnymi dla użytkowników modułów

Zmiana parametrów serwera analitycznego i raportowego BI

 

Czynności związane z pomocą dla użytkownika:

Uruchamianie podręcznika użytkownika

Uruchamianie umowy licencyjnej

Zgłoszenie problemu

Uzyskanie informacji o programie