Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Prawa efektywne

Drukuj

Prawa efektywne

Na zakładce Prawa efektywne znajdują się prawa do operacji uporządkowane w zbiory. Standardowym rodzajem grupowania praw efektywnych, jest grupowanie wg Prawa modułu i Rodzaju. Okno do nadawania praw prezentowane jest w postaci struktury drzewiastej. Prawa do podobnych operacji są pogrupowane w gałęzie tego drzewa (Rodzaje).

 

img_adm_20

 

Na zakładce Prawa efektywne nadaje się użytkownikom prawa do poszczególnych operacji. Po wybraniu użytkownika(1) i przejściu w tryb edycji(2), możliwe staje się nadanie użytkownikowi praw do poszczególnych operacji. W kolumnie Dostęp(3), poprzez zaznaczenie w pola, nadaje się uprawnienia. Wprowadzone zmiany należy potwierdzić przyciskiem Zapisz.

 

img_adm_21

 

W przypadku praw nadanych poprzez zestawy po wskazaniu na szare zaznaczone pole wyboru  pojawi się okienko informujące, że prawo zostało nadane wraz z zestawem praw.  Prawa nadane za pośrednictwem zestawu będą oznaczone w kolumnie Dostęp szarym zaznaczonym polem wyboru pr_sl_dost. Prawo nadane wraz z zestawem nie podlega edycji. Można je edytować jedynie poprzez zmodyfikowanie zestawu (wyłączenie prawa z zestawu) lub poprzez odebranie użytkownikowi zestawu praw.

 

hmtoggle_plus1Opis kolumn zakładki: Prawa efektywne

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Prawa efektywne

 

Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, a także wybrać kolumny, wg których będą grupowane dane.

 

Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy.

 

Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

 

Po wskazaniu kursorem myszy na nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji. W przypadku praw nadanych poprzez zestawy po wskazaniu na szare zaznaczone pole wyboru pr_sl_dost pojawi się okienko informujące, że prawo zostało nadane wraz z zestawem praw.

 

Prawa efektywne

hmtoggle_plus1Business Intelligence

hmtoggle_plus1Contact Manager

hmtoggle_plus1Finanse i Księgowość

hmtoggle_plus1Handel

hmtoggle_plus1Repozytorium Dokumentów

hmtoggle_plus1Środki Trwałe

hmtoggle_plus1Wspólne