Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Widoczne moduły

Drukuj

Widoczne moduły

Okno Widoczne modułu służy do zarządzania dostępnością modułów dla firmy systemu. W kolumnach Kod oraz Nazwa widoczne są dane aktywnych modułów. W kolumnie Dostępny poprzez zaznaczenie wyboru, wskazuje się dostępne dla firmy moduły systemu.

 

Wprowadzane wybory można zapisać, edytować oraz anulować. Przyciski Wszystko, Nic, Odwróć pozwalają na grupowe wprowadzanie ustawień. W kolumnie Nazwa istnieje możliwość sortowania nazw modułów systemu.