Administracja z danymi firmy > Menu Firma > Wykonaj kopię bezpieczeństwa

Drukuj

Wykonaj kopię bezpieczeństwa

By skorzystać z opcji wykonania kopii bezpieczeństwa użytkownik musi mieć nadane prawo Wykonywanie kopii bezpieczeństwa.

 

Tworzenie kopii bezpieczeństwa uruchamiane jest z menu Firma > Utwórz kopię bezpieczeństwa. Polecenie otwiera okno, w którym można określić parametry przygotowywanej kopii.

 

img_adm_29

 

Jeśli wcześniej został nie zdefiniowany katalog sieciowy, w którym MS SQL zapisuje kopie bezpieczeństwa, wyświetlone zostanie okno ustawień kopii bezpieczeństwa w którym można to zrobić. Bez tego ustawienia opcje zapisu kopii online w serwisie Między Firmami i w katalogu lokalnym nie będą dostępne.

 

Opis okna

Nazwa kopii – nazwa pliku pod jaką zapisania zostanie kopii bezpieczeństwa.

Katalog – katalog zapisu kopii bezpieczeństwa na komputerze z MS SQL, wynikający z konfiguracji serwera SQL.

 

Przechowuj kopię bezpieczeństwa online w Symfonia Między Firmami – po kliknięciu otwiera okno dla wprowadzenia loginu i hasła konta w serwisie Między firmami. Gdy zaznaczone plik z utworzoną kopią bezpieczeństwa będzie wysłany do serwisu Między Firmami.

Przechowuj kopię bezpieczeństwa w katalogu lokalnym – katalog do którego zostanie przekopiowany plik z utworzoną kopią bezpieczeństwa. Po zaznaczeniu, poniżej pojawia pole Katalog wskazujące ścieżkę zapisu dla kopii lokalnej (kliknij Wybierz aby otworzyć okno wyboru katalogu).

Po skopiowaniu usuwaj kopię z serwera – pole dostępne jest gdy wykonywana jest kopia bezpieczeństwa z zapisem do katalogu lokalnego. Gdy pole jest zaznaczone to po przekopiowaniu do katalogu lokalnego, plik kopii bezpieczeństwa na serwerze SQL zostanie usunięty.

 

Praca jednostanowiskowa (serwer SQL oraz moduł Administracja zainstalowane na jednym komputerze)

Konfiguracja kopii zapasowej nie jest wymagana, jeżeli baza SQL z danymi firmy jest na tym samym komputerze, co moduł Administracja wykonujący kopię bezpieczeństwa. Polecenie Firma > Utwórz kopię bezpieczeństwa bez dodatkowych ustawień utworzy kopię bezpieczeństwa w domyślnym katalogu dla serwera SQL (wynikającego z konfiguracji SQL).

 

Dla większego bezpieczeństwa zalecane jest jednak przechowywanie kopii na innym komputerze niż serwer SQL. Więcej informacji o konfiguracji dla zapisu kopii bezpieczeństw na innym komputerze znajduje się w kolejnej części tego artykułu.

 

Praca wielostanowiskowa (przechowywanie kopii bezpieczeństwa na innym komputerze)

Konfiguracja

Aby zapisać kopię bezpieczeństwa w innym katalogu niż domyślny katalog kopii bezpieczeństwa serwera SQL (np. gdy moduł Administracja wykorzystywany jest na kilku stanowiskach lub zainstalowany został na innym komputerze niż serwer SQL):

1.Udostępnij w sieci katalog, w którym zapisywane są kopie bezpieczeństwa serwera SQL. Użytkownik windows wykonujący kopię bezpieczeństwa powinien mieć prawo zapisu w udostępnionym katalogu.

2.Otwórz ustawienia kopii bezpieczeństwa (menu Firma > Ustawienia kopii bezpieczeństwa) i wprowadź nazwę udziału sieciowego, pod którym znajduje się udostępniony wcześniej katalog.

 

img_kopia_bezp_01

 

Katalog sieciowy, na którym MS SQL Serwer zapisuje kopie bezpieczeństwa oznacza, ścieżkę sieciową wskazującą na udostępniony katalog na serwerze baz danych, do których serwer zapisuje plik z kopią. W przypadku, jeżeli wpisana ścieżka sieciowa nie będzie wskazywała na udostępniony katalog z kopiami bezpieczeństwa serwera MS SQL kopia bezpieczeństwa zostanie wykonana, ale nie będzie możliwości skopiowania pliku wynikowego do innej lokalizacji.

 

Wykonanie kopii bezpieczeństwa

Przejdź do tworzenia kopii bezpieczeństwa wybierając polecenie Firma > Utwórz kopię bezpieczeństwa. Przed wykonaniem kopii w dialogu Kopia bezpieczeństwa zaznacz pole Przechowuj kopię bezpieczeństwa w katalogu lokalnym i kliknij Wybierz aby otworzyć okno wyboru lokalnego katalogu zapisu pliku dla kopii. Wskazany katalog może być katalogiem lokalnym na komputerze na którym uruchamiany jest program jak również zmapowany katalog w innym miejscu.

 

img_kopia_bezp_02

 

Pierwsze i nieedycyjne pole Katalog prezentuje ścieżkę z maszyny, na której uruchomiony jest MS SQL Serwer. Jest to miejsce, ustawiane w konfiguracji serwera SQL, na którym znajduje się baza firmy.

 

Kliknij Wykonaj aby utworzyć kopię bezpieczeństwa.

 

Jeżeli po zakończonej konfiguracji występuje błąd z tworzeniem kopii bezpieczeństwa należy sprawdzić czy nie zostały zmienione uprawnienia do katalogu, do którego wykonywana jest kopia zapasowa. Można to zrobić za pomocą narzędzi dostarczanych z serwerem, przez próbę wykonania takiej kopii (np. MS SQL Management Studio, linia poleceń serwera MS SQL).

 

hmtoggle_plus1Przykładowa konfiguracja

 

Zapisywanie kopii bezpieczeństwa do chmury (Symfonia Między Firmami)

Konfiguracja

Aby zapisać kopię bezpieczeństwa w chmurze, w serwisie Symfonia Między Firmami wybierz z menu Firma > Ustawienia kopii online. W otwartym oknie podaj login i hasło użytkownika serwisu Symfonia Między Firmami, które chcesz wykorzystać do utworzenia kopii bezpieczeństwa w chmurze.

 

Udostępnij w sieci katalog, w którym zapisywane są kopie bezpieczeństwa serwera SQL. Użytkownik windows wykonujący kopię bezpieczeństwa powinien mieć prawo zapisu w udostępnionym katalogu.

 

Otwórz ustawienia kopii bezpieczeństwa (menu Firma > Ustawienia kopii bezpieczeństwa) i wprowadź nazwę udziału sieciowego (lub zmapowanego katalogu sieciowego), pod którym znajduje się udostępniony wcześniej katalog.

 

img_kopia_bezp_01

 

Wykonanie kopii bezpieczeństwa

Przejdź do tworzenia kopii bezpieczeństwa wybierając polecenie Firma > Utwórz kopię bezpieczeństwa. Przed wykonaniem kopii w dialogu Kopia bezpieczeństwa zaznacz pole Przechowuj kopię bezpieczeństwa online w serwisie Miedzy Firmami.

 

img_adm_30

 

Kliknij Wykonaj aby utworzyć kopię bezpieczeństwa.

 

Zobacz także:

Odtwarzanie kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii bezpieczeństwa

Ustawienia kopii online