Lista firm > Odłączanie firmy - kreator

Drukuj

Odłączanie firmy - kreator

Wybraną firmę można odłączyć od systemu. W tym celu, w stanie bezfirmowym w oknie Lista firm wskazuje się firmę, która ma zostać odłączona, a następnie wybiera: Odłącz firmę. Pojawia się okno z zapytaniem: "Czy na pewno chcesz odłączyć firmę xxx?". W oknie logowania zaznacza się "Uwierzytelnianie Windows", lub wprowadza nazwę i hasło użytkownika posiadającego uprawnienia do odłączenia bazy. Po wprowadzeniu danych należy użyć przycisku Zaloguj. Firma zostanie odłączona od systemu, co zostanie zasygnalizowane odpowiednim komunikatem.

 

W przypadkach, gdy administrator próbuje odłączyć firmę nieistniejącą na wskazanym serwerze, bądź firmę uszkodzoną nie pojawi się okno uwierzytelniania użytkownika.  

 

Bazy z błędnym statusem można również usuwać grupowo z listy firm modułu. Po zaznaczeniu kilku firm, należy wybrać dla nich akcję: Odłącz firmę. Dla baz posiadających błędny status zostanie wyświetlone zapytanie z prośbą o potwierdzenie czynności odłączania: Czy chcesz odłączyć wszystkie niepoprawne firmy spośród wybranych?. Po wybraniu przycisku TAK firmy zostaną usunięte z listy. W przypadkach usuwania tych firm nie pojawia się okno uwierzytelniania użytkownika.

Po odłączeniu firmy, logowanie do niej w modułach biznesowych systemu nie jest możliwe.