Lista firm > Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych

Drukuj

Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych

W sytuacji, w której uległy zmianie parametry bazy danych (np. zmieniła się nazwa serwera SQL, bo baza danych została przeniesiona na inny serwer) istnieje możliwość skorygowania tych parametrów.

 

Aby podejrzeć aktualne ustawienia parametrów połączeniowych należy najpierw podać hasło użytkownika SQL, który dołączył bazę. Podanie hasła tego użytkownika jest również wymagane aby odblokować możliwość zapisania zmian pozostałych parametrów połączeniowych.

 

img_adm_39

 

W oknie edycji parametrów połączeniowych do bazy danych znajdują się ustawienia:

Nazwa firmy – nazwa widoczna w oknie listy firm (kolumna Firma) oraz w oknie logowania do firmy. Zmiana nazwy w tym miejscu nie wpływa na pełną oraz skróconą nazwę firmy, definiowaną w danych firmy.

Nazwa serwera SQL oraz nazwa bazy danych – nazwa bazy danych oraz nazwa serwera Microsoft SQL, na którym znajduje się baza firmy.

Parametry logowania administratora i użytkownika bazy danych SQL – wprowadzenie loginu i hasła logowania do serwera MS SQL.

 

Przyciski Zapisz zapamiętuje wprowadzone zmiany, a polecenie Test połączenia sprawdza, czy połączenie z bazą danych wybranej firmy funkcjonuje prawidłowo.

 

Tematy powiązane:

Włączanie logowania zintegrowanego dla SQL >>