Administracja z danymi firmy > Menu Business Intelligence > Konfiguracja Business Intelligence

Drukuj

Konfiguracja Business Intelligence

Okno Konfiguracja Business Intelligence pozwala zarządzać parametrami połączeniowymi z serwerem raportowym oraz analitycznym. Zmiana któregokolwiek z parametrów wymusza modyfikację tych wartości w module administracyjnym.

 

Parametry serwera raportowego:

Adres serwera - adres serwera raportowego (np. http://nazwa_serwera/ReportServer),

Katalog raportów - nazwa katalogu przechowującego zestawienia BI na serwerze raportów,

Katalog źródeł danych - nazwa katalogu przechowującego źródła danych na serwerze raportów.

 

Parametry serwera analitycznego:

Adres serwera - adres serwera analitycznego,

Nazwa bazy - nazwa bazy serwera analitycznego.

 

Zmiany wprowadzone w oknie Konfiguracja Bussines Intelligence zostaną zapamiętane jako parametry połączeniowe zestawień BI uruchamianych z modułów Handel oraz Finanse i Księgowość. Aby użytkownicy modułów Symfonia ERP uzyskali aktualne dane na zestawieniach konieczne jest przelogowanie się w modułach, a następnie wybranie opcji Odśwież listę zestawień. Zestawienia BI będą wówczas korzystały z aktualnych połączeń.

Aktualizację parametrów połączeniowych dla zestawień uruchamianych spod przeglądarki internetowej, należy wprowadzić na serwerze MS SQL Reporting Services (szczegółowe informacje w dokumentacji wdrożeniowej: „Symfonia ERP Business Intelligence - Instalacja i wdrażanie”).