Administracja z danymi firmy > Menu Pomoc > O programie

Drukuj

O programie

Wybór opcji O programie, w stanie bezfirmowym, jak i po zalogowaniu się do firmy uruchamia okno O programie. W oknie tym użytkownik może sprawdzić informacje na temat systemu, którego aktualnie używa:

nazwa modułu i jego wersja,

nazwy zarejestrowanych modułów i ich wersji.