Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Zalogowani użytkownicy

Drukuj

Zalogowani użytkownicy

W module Administracja istnieje możliwość uzyskania informacji, kto w jakim module oraz od kiedy jest zalogowany. Aby przejść do okna prezentującego zalogowanych użytkowników, należy w menu Administracja wybrać opcję Zalogowani użytkownicy.

 

W oknie Zalogowani użytkownicy widoczne są informacje na temat zalogowanych Użytkowników systemu:

Moduł – skrót modułu,

Użytkownik Windows – nazwa użytkownika domenowego (logowanie zintegrowane),

Użytkownik Symfonia – login użytkownika systemu,

Imię – imię osoby,

Nazwisko – nazwisko osoby,

Zalogowany od - data oraz czas, w którym nastąpiło zalogowanie do systemu,

Nazwa maszyny – nazwa sprzętu komputerowego,

Wersja systemu – wersja systemu,

Odśwież – umożliwia odświeżenie widocznych informacji o zalogowanych użytkownikach systemu,

Skopiuj do schowka - kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows.