Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Atrybuty dodatkowe słownika

Drukuj

Atrybuty dodatkowe

Dodawanie atrybutów słowników jest możliwe po wcześniej edycji formatki słownika. Wówczas staje się aktywowany przycisk Dodaj atrybut, który otwiera okno dialogowe: Dodaj atrybut.

 

W oknie Dodaj atrybut wprowadza się następujące informacje:

Nazwę atrybutu,

Typ atrybutu wybierany z rozwijanej listy,

Wartość,

Opis atrybutu,

Informację czy dodany atrybut powinien być dziedziczony. W tym celu należy zaznaczyć pole wyboru Dziedziczony.

Operację kończy polecenie Dodaj.

 

Podane informacje pojawiają się w panelu Atrybuty dodatkowe zakładki Właściwości słownika.

 

Tematy powiązane:

Dodawanie słownika

Edycja słownika