Administracja z danymi firmy > Menu Business Intelligence > Nowa baza analityczna

Drukuj

Nowa baza analityczna

Zakładanie nowej bazy analitycznej Business Intelligence oraz instalowanie zestawień przeprowadzane jest z poziomu modułu administracyjnego. Po wybraniu kolejno: Business Intelligence > Nowa baza analityczna uruchamia się kreator tworzenia bazy analitycznej i instalowania zestawień na serwerze raportowym.

Szczegóły każdego z etapu zostały opisane poniżej.

 

hmtoggle_plus1Krok 1 - Konfiguracja serwera analitycznego

hmtoggle_plus1Krok 2 - Dostęp do źródeł danych

 

Na potrzeby dostępu do bazy analitycznej zalecane jest utworzenie specjalnego użytkownika domenowego (Użytkownika technicznego) o nazwie np. nazwadomeny/SSASAdmin. Zalecane jest, aby hasło użytkownika nie wygasało. Jeżeli polityka firmy na to nie zezwala, należy po wygaśnięciu hasła zmienić je na nowe oraz przedytować konfigurację dostępową w Reporting Services. Gdy hasło wygaśnie raporty przestaną działać.


hmtoggle_plus1Krok 3 - Konfiguracja serwera raportowego

 

Podczas instalacji nowych zestawień BI warto podać inną niż podpowiadająca się nazwę katalogu raportowego. Pozostawienie tej samej nazwy katalogu dla zestawień różnych baz lub kolejnych wersji BI spowoduje nadpisanie zestawień znajdujących się w katalogu. Jeśli jednak na zestawieniach nie były wprowadzane żadne modyfikacje, warto zainstalować nowe zestawienia do katalogu z raportami poprzedniej wersji. Pozwoli to zachować system nadanych wcześniej uprawnień.


hmtoggle_plus1Krok 4 - Podsumowanie

 

Użytkownikom zestawień BI, należy w prawach efektywnych: Prawa modułu: Business Intelligence włączyć prawo: Dostęp do zestawień BI. Włączenie prawa uwidoczni funkcje BI w modułach Handel oraz Finanse i Księgowość.

 

Moduł BI, jako jeden z elementów Symfonia będzie podlegał uaktualnianiu o przygotowane zmiany. Aktualizacja BI polega na instalacji nowej bazy analitycznej na serwerze Analysis Services oraz instalacji nowych zestawień na Reporting Services. Temat ten został szerzej opisany w pomocy: Symfonia ERP Business Intelligence - Instalacja i wdrażanie >>