Administracja z danymi firmy > Menu Pomoc > Zgłoszenie problemu

Drukuj

Zgłoszenie problemu

Wybór opcji Zgłoszenie problemu uruchamia formularz zgłoszeniowy. W kolejnych oknach należy wprowadzać dane firmy, modułu oraz szczegółowy opis zgłaszanego problemu. Zgłoszenie zostanie przesłane do Działu Wsparcia Technicznego Produktu Symfonii. Skorzystanie z tej funkcji umożliwia m.in.: automatyczne wypełnienie danych związanych z zaistniałymi problemami, utworzenie formularza e-mail, fax oraz przesłanie wypełnionego formularza z dowolnej lokalizacji.

 

Problem przesłany z formie formularza zgłoszenia problemu otrzyma indywidualny numer umożliwiający identyfikację zgłoszenia. Informacje o numerze oraz potwierdzenie otrzymania zgłoszenia zostaną przesłane zwrotnie na numer e-mail, jeśli taki zostanie wprowadzony w wypełnianym zgłoszeniu problemu.

 

Tematy powiązane:

Pomoc techniczna