Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Pluginy Systemu Dokumentów

Drukuj

Pluginy Systemu Dokumentów

Okno Pluginy Systemu Dokumentów prezentuje listę zainstalowanych pluginów. Na liście widoczne są pluginy systemowe, takie jak: „Dokumenty główne", "Dokumenty e-deklaracji podatkowych" i pluginy "Dokumenty bankowe". Mogą tu również występować inne pluginy zawierające dodatkowe funkcjonalności (np. rozwiązania indywidualne, nowe typy dokumentów). Dostęp do okna „Pluginy Systemu Dokumentów” ma użytkownik z nadanym prawem do modułu Repozytorium Dokumentów.

 

W celu dodania pluginów Systemu Dokumentów do bazy systemu tworzy się katalog o nazwie DocPlugins.

 

Katalog należy utworzyć w lokalizacji:

dla systemów 32-bitowych: %Program Files%\Common Files\Sage\Symfonia ERP\DocPlugins

dla systemów 64-bitowych: %Program Files(x86)%\Common Files\Sage\Symfonia ERP\DocPlugins

 

Zarówno na serwerze, jak i na końcówkach, które korzystają z pluginów Systemu Dokumentów należy utworzyć taki katalog oraz umieścić w nim pluginy. Również aktualizacji pluginów dokonuje się poprzez podmianę plików .dll na serwerze oraz na „końcówkach” (stacjach roboczych). Pluginy Systemu Dokumentów są wgrywane oraz aktualizowane dla każdej bazy (firmy) oddzielnie. Po umieszczeniu pluginów w katalogu "DocPlugins" i po zalogowaniu się do modułu Administracja możliwe będzie dodanie nowych pluginów lub aktualizacja występujących w bazie.

Okno „Pluginy Systemu Dokumentów” może zawierać trzy rodzaje pluginów: aktualne (plugin predefiniowany, będzie zawsze aktualny); nieaktualne, ale wymagające aktualizacji; nieaktualne, których zaktualizować nie można. W kolumnach Wersja zainstalowana oraz Wersja załadowana będą dostępne informacje o wersjach pluginów dodawanych lub aktualizowanych. W celu dodania lub aktualizacji pluginów w oknie "Pluginy Systemu Dokumentów" zaznacza się je na liście i wybiera przycisk Wykonaj. Zainstalowane pluginy są od razu widoczne w oknie „Pluginy Systemu Dokumentów”.

 

Przed dodaniem nowych pluginów lub ich aktualizacją zaleca się wykonanie kopii bezpieczeństwa bazy, gdyż czynności instalacyjne pluginów Systemu Dokumentów powodują nieodwracalne zmiany w bazie.