Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Zmiana hasła 

Drukuj

Zmiana hasła przez administratora

W przypadku, gdy zajdzie potrzeba serwisowego ustawienia użytkownikowi hasła przez Administratora, należy w oknie Użytkownicy wybrać akcję Zmień hasło. Nowe hasło musi być zgodne z obowiązująca polityką bezpieczeństwa. Sprawdzenie wymagań systemu względem hasła umożliwia przycisk Wymagania.

 

W przypadku użytkownika korzystającego ze zintegrowanego logowania nie ma możliwości zmiany hasła na tym poziomie.

Podczas serwisowej zmiany hasła innemu użytkownikowi nie jest wymagane stare hasło.