Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Zestawy praw > Prawa w zestawie

Drukuj

Zakładka Prawa w zestawie

Na zakładce Prawa w zestawie znajdują się prawa do operacji w modułach wybranego zestawu uporządkowane w zbiory.

 

hmtoggle_plus1Opis kolumn zakładki: Prawa w zestawie

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Prawa w zestawie

 

W zależności od wyboru kolumn do grupowania, okno może przedstawiać różny układ. Standardowym rodzajem grupowania praw jest grupowanie według Praw modułu i Rodzaju. Okno do nadawania praw prezentowane jest w postaci struktury drzewiastej. Prawa do podobnych operacji są pogrupowane w gałęzie tego drzewa. Nadawanie praw wykonuje się zaznaczając dane pola wyboru dla operacji znacznikiem zn w kolumnie Przypisana (po wcześniejszym wybraniu przycisku Edytuj).

Podczas pracy z tabelami praw można indywidualnie dostosować szerokość kolumn, można sortować pozycje listy według zawartości poszczególnych kolumn, a także wybrać kolumny, wg których będą grupowane dane.

Podwójne kliknięcie na pionową linię podziału kolumn powoduje automatyczne dostosowanie szerokości kolumn do zawartości wierszy.

Istnieje również możliwość zmiany sposobu sortowania prezentowanej listy. Nazwy (nagłówki) wszystkich kolumn są jednocześnie przyciskami do zmiany sposobu posortowania.

Po wskazaniu kursorem nazwę operacji pojawi się okienko informacyjne z rozszerzonym opisem operacji.

W przypadku praw nadanych poprzez zestawy po wskazaniu na szare zaznaczone pole wyboru pr_sl_dost pojawi się okienko informujące, że prawo zostało nadane wraz z zestawem praw.