Lista firm > Logowanie do firmy

Drukuj

Logowanie do firmy

W stanie bezfirmowym modułu Administracja, firmę można otworzyć:

z menu Firma > Otwórz firmę,

z menu Administracja > Lista firm > Otwórz firmę.

 

W oknie Logowania do firmy widoczne są następujące pola:

Firma - rozwijana lista, z której należy wybrać właściwą firmę,

Uwierzytelnianie Windows - stosowany jest tu mechanizm zintegrowanego logowania,

Użytkownik - w przypadku zaznaczenia "Uwierzytelnianie Windows", w polu tym pojawia się nazwa użytkownika aktualnie zalogowanego do systemu operacyjnego (użytkownik domenowy). W przypadku braku zaznaczenia "Uwierzytelniania Windows" pojawiają się aktywne pola: Użytkownik (należy podać nazwę użytkownika uprawnionego do pracy z modułem) oraz Hasło (w polu należy podać hasło użytkownika),

Zaloguj - polecenie kończące procedurę logowania,

Anuluj - polecenie zamykające procedurę logowania i powrót do okna głównego, okna "Lista firm".

 

Jeżeli moduł Administracja jest otwierany po raz pierwszy po zainstalowaniu systemu, to pierwszą czynnością jest założenie nowej firmy. W tym celu pracę należy rozpocząć od wyboru: menu Administracja > Lista firm.