Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Historia danych > Usuwanie danych historycznych

Drukuj

Usuwanie danych historycznych

W oknie Historia danych możliwe jest również globalne usuwanie danych z tabel historycznych. Podczas pierwszego logowania po konwersji, moduł administracyjny pyta się czy usunąć dane historyczne. Możliwe jest również wykonanie tej czynności w późniejszym czasie. Po zalogowaniu się do firmy, w oknie „Historia danych” dostępna jest opcja Usuń dane historyczne. Po wybraniu tej opcji wyświetlone zostanie okno z prośbą o potwierdzenie wykonania czynności. Dopiero zaznaczenie: Wykonano kopię bezpieczeństwa bazy danych aktywuje przycisk TAK i możliwe jest uruchomienie procesu kasowania niepotrzebnych danych. Podczas trwania procesu, przycisk „Usuń dane historyczne” jest nieaktywny. Zakończenie procesu powoduje, że przycisk znów staje się aktywny.

 

Tematy powiązane:

Historia danych - zarządzanie zapisem zmian dla tabel