Lista firm > Dołączanie istniejącej firmy 

Drukuj

Dołączanie istniejącej firmy - kreator

Aby dołączyć, znajdującą się na serwerze SQL bazę danych do listy firm, należy wybrać polecenie Dołącz firmę. Następnie przechodząc kolejne kroki kreatora trzeba wprowadzić niezbędne dla systemu informacje.

 

Dołączenie bazy do listy jest możliwe tylko dla baz zgodnych z aktualną wersją systemu. Bazy w wersjach starszych niż wersja aktualna należy przekonwertować.

 

W systemie istniejącą firmę dołącza się przy pomocy kreatora, gdzie w kolejnych krokach określa się warunki dołączania firmy.

 

Szczegóły każdego z kroków zostały opisane poniżej:

 

hmtoggle_plus1Krok 1 - Wybór serwera i użytkownika dołączającego bazę danych

hmtoggle_plus1Krok 2 - Wybór bazy danych

hmtoggle_plus1Krok 3 - Parametry logowania administratora

hmtoggle_plus1Krok 4 - Parametry logowania użytkownika

hmtoggle_plus1Krok 5 - Proces dołączania firmy

hmtoggle_plus1Krok 6 - "Dołączanie firmy zakończyło się poprawnie" - raport

 

Przycisk Zakończ kończy proces dołączania bazy. Dołączona firma pojawi się na liście firm w oknie Lista firm.