Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Właściwości > Powiązanie osoby z użytkownikiem

Drukuj

Powiązanie osoby z użytkownikiem

Powiązanie użytkownika z osobą ma na celu szerszą identyfikację loginu w systemie, ponieważ z osobami powiązane są dodatkowe informacje ewidencyjne, adresowe, czy też związane z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Aby powiązać użytkownika z osobą, należy w trybie edycji Użytkownika rozwinąć listę osób (pole Osoba) i wybrać lub wprowadzić odpowiadającą wybranemu użytkownikowi osobę.