Lista firm > Widoczne moduły

Drukuj

Widoczne moduły

Po wybraniu przycisku Edycja konfiguracji z okna "Lista firm", otwiera się kolejne okno: Edycja parametrów połączeniowych do bazy danych z dwiema zakładkami. Na zakładce Widoczne moduły wskazuje się, które moduły systemu mają być widoczne dla firmy. Aby odebrać/nadać firmie możliwość korzystania z danego modułu systemu, należy edytować okno, a następnie dokonać wyboru w kolumnie Dostępny.