Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Edycia słownika

Drukuj

Edycia słownika

W celu edycji słownika należy zaznaczyć go na liście, a następnie wybrać przycisk Edytuj. Po otwarciu słownika do edycji, na zakładce Właściwości słownika można wprowadzać, przeglądać, modyfikować i usuwać słowniki. Możliwe do zmiany dane, to:

Nazwa - nazwa słownika,

Skrót - skrót słownika,

Aktywny - określenie czy słownik ma być aktywny, czy nie.

 

Dodawanie atrybutu ma miejsce po użyciu przycisku Dodaj atrybut, w oknie Atrybuty dodatkowe.

 

hmtoggle_plus1W górnej części zakładki Właściwości słownika widoczne są polecenia: