Administracja z danymi firmy > Menu Business Intelligence > Klasyfikacja zestawień

Drukuj

Klasyfikacja zestawień

Polecenie Klasyfikacja zestawień otwiera okno, w którym ustawia się widoczność zestawień w poszczególnych lokalizacjach modułów Symfonia ERP. Czynność tę może wykonać jedynie administrator z nadanymi uprawnieniami do serwera raportów.

W nowej bazie BI wprowadzone są predefiniowane ustawienia zestawień w wybranych lokalizacjach modułów biznesowych systemu. W polu Nazwa widnieją nazwy zestawień BI.

 

W oknie Klasyfikacja zestawień wprowadza się następujące ustawienia widoczności BI:

Kontrahenci HM - zaznaczone w tej kolumnie zestawienia będą dostępne w kartotece "Kontrahenci" modułu Handel.

Towary HM - zaznaczone w tej kolumnie zestawienia będą dostępne w kartotece "Towary" modułu Handel.

Sprzedaż HM - zaznaczone w tej kolumnie zestawienia będą dostępne w kartotece "Sprzedaż" modułu Handel.

Zakup HM - zaznaczone w tej kolumnie zestawienia będą dostępne w kartotece "Zakup" modułu Handel.

Szybki dostęp HM - zaznaczone w tej kolumnie zestawienia będą dostępne w menu szybkiego dostępu modułu Handel.

Szybki dostęp FK - zaznaczone w tej kolumnie zestawienia będą dostępne w menu szybkiego dostępu modułu Finanse i Księgowo.

 

W oknie Klasyfikacja zestawień BI istnieją dwa sposoby określania dostępności zestawień. Można pojedynczo wskazywać zestawienia, a następnie zaznaczać wybrane dla nich lokalizacje, w których mają być widoczne. W tym przypadku po zaznaczeniu zestawienia i lokalizacji, należy zapisać zmiany przyciskiem widocznym w lewym górnym rogu: Zapisz. Okno jest w trybie edycyjnym, więc wprowadzone zmiany wystarczy zapisać. Jeśli jednak chcemy wprowadzić takie same ustawienia dla grupy zestawień, trzeba wskazać zestawienia, a następnie wybrać przycisk Edytuj zaznaczone. W kolejnym widoku określa się lokalizację dla zaznaczonej grupy zestawień i wybiera przycisk Zatwierdź, widoczny prawym dolnym rogu okna.

Powrócimy do widoku głównego, a ustawienia dla grupy zestawień BI będą widoczne w oknie Ustawienia zestawień BI.