Lista firm > Tworzenie firmy - kreator

Drukuj

Tworzenie firmy - kreator

W module Administracja nową firmę tworzy się przy pomocy kreatora, gdzie w kolejnych krokach określane są warunki i parametry zakładanej firmy.

 

Ze względu na przebieg procesu tworzenia bazy, odradzane jest jednoczesne równoległe wykonywanie tej operacji dla kilku firm na jednej bazie danych.

 

Szczegóły każdego z etapu zostały opisane poniżej:

 

hmtoggle_plus1Krok 1 - Wybór serwera bazy danych

hmtoggle_plus1Krok 2 - Nazwa bazy danych

hmtoggle_plus1Krok 3 - Parametry logowania administratora

hmtoggle_plus1Krok 4 - Parametry logowania użytkownika bazy danych

hmtoggle_plus1Krok 5 - Parametry logowania administratora systemu

hmtoggle_plus1Krok 6 - Podsumowanie

hmtoggle_plus1Krok 7 - Zakładanie nowej firmy