Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Użytkownicy > Prawa do rachunków bankowych

Drukuj

Prawa do rachunków bankowych

Na zakładce Prawa do rachunków bankowych nadawane są uprawnienia do rachunków bankowych. Rachunki bankowe widoczne są na liście pod nazwą rachunku. Poprzez zaznaczenie wyboru w kolumnie Dostęp nadajemy prawo użytkownikowi do wybranych rachunków.

 

hmtoggle_plus1Przyciski poleceń zakładki: Prawa do rachunków bankowych

 

Zobacz także:

Zestawy praw