Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Udostępnianie słowników

Drukuj

Udostępnianie słowników

Udostępnianie słownika ma miejsce z poziomu okna Słowniki. W celu udostępnienia wybranego słownika, w oknie listy słowników wskazuje się słownik, a następnie wybiera z górnego paska menu opcję Udostępnij.

 

Uruchomione okno Udostępnianie słownika podzielone jest na dwie części:

hmtoggle_plus1Użytkownik i poziom udostępnienia
hmtoggle_plus1Panel Prawa do słownika dla wybranego poziomu udostępnienia