Administracja z danymi firmy > Menu Kartoteki > Słowniki - okno > Dodawanie słownika 

Drukuj

Dodawanie słownika - właściwości słownika

Dodawanie słownika ma miejsce z poziomu okna Słowniki. Po wyborze przycisku Dodaj z listy słowników można przystąpić do wprowadzania właściwości nowego słownika.

W części Właściwości słownika wprowadzane są następujące dane:

Nazwa - nazwa słownika,

Skrót - skrót słownika,

Aktywny - zaznaczenie powoduje wyświetlanie słownika na listach. Nieaktywne słowniki nie pojawiają się na listach,

Domyślny element - wybierany z rozwijanej listy "Wybór elementu",

Proponowany element - wybierany z rozwijanej listy "Wybór elementu",

Pusty element - wybierany z rozwijanej listy "Wybór elementu".

 

Dodawanie atrybutu słownika ma miejsce po użyciu przycisku Dodaj atrybut, w oknie Atrybuty dodatkowe.

 

hmtoggle_plus1W górnej części zakładki Właściwości słownika widoczne są przyciski poleceń: