Administracja z danymi firmy > Menu Administracja > Historia danych

Drukuj

Historia danych - zarządzanie zapisem historii zmian dla tabel

W oknie Historia danych zarządza się zapisywaniem historii zmian dla tabel bazy Symfonia ERP. Włączenie rejestracji historii zmian jest konieczne aby korzystać z funkcjonalności raportów historii zmian.

 

W predefiniowanym widoku listy schematów i tabel, dla baz nowych i konwertowanych, nie jest zaznaczone zapisywanie historii. Dlatego też, aby prowadzić archiwizację zmian, należy wskazać odpowiednie wybory. Wyjątek stanowią tabele STNotifications oraz STPersons - tabel te są zawsze są zaznaczone. Ponieważ powinny stale zapisywać historię, wyłączenie zapisu dla tych tabel jest zablokowane.

 

Włączenie zapisu w oknie Historia danych dla wybranej pozycji skutkuje rejestrowaniem historii do analogicznej tabeli z końcówką "rep": np. Zaznaczamy zapis historii dla STCompany. Na serwerze MS SQL ma ona swój odpowiednik STCompanyRep, w którym będzie rejestrowana historia zmian.

 

Poprzez użycie przycisków: Wszystko, Nic i Odwróć można grupowo zarządzać zapisem historii dla tabel bazy systemu. Wprowadzone zaznaczenia można edytować, a także anulować nanoszone zmiany. Ustawienia początkowe przywracane są po użyciu przycisku Ustawienia domyślne.

Przycisk Skopiuj do schowka kopiuje zaznaczenie do schowka systemu Windows,

 

Tematy powiązane:

Usuwanie danych historycznych