Jak to zrobić? > Dokumenty

Drukuj

Dokumenty

Definicje i ustawienia

Dodawanie nowego typu dokumentu

Zmiana definicji typu dokumentu

Usuwanie typu dokumentu

Aktywizacja lub blokowanie typu dokumentu

 

Grupowanie danych

Grupowanie danych w katalogach

Grupowanie danych według rodzajów

 

Dołączanie notatki

 

Wypełnianie dokumentu

Wpisywanie danych podstawowych

Wpisywanie danych kontrahenta

Wpisywanie danych towarów w sposób automatyczny

Wpisywanie danych towarów w sposób ręczny

Wpisywanie pełnych danych towarów

Ustalanie sposobu naliczania VAT

Ustalanie pozostałych danych dokumentu

Samoopodatkowanie

 

Podstawowe czynności związane z dokumentami

Wprowadzanie dokumentu zakupu na podstawie

Wystawianie dokumentu

Pozostawienie dokumentu w buforze

Korekta wybranych pozycji dokumentu

Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera (zwrot całkowity)

Drukowanie dokumentu korygującego

Anulowanie dokumentu

Edycja dokumentu

Drukowanie dokumentu

Tworzenie kopii dokumentów dla kontrahentów

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

Rozliczanie dokumentu poprzez edycję należności

 

Import/Eksport

Eksport do FK dokumentów handlowych

Eksport do FK dokumentów magazynowych

Eksport do FK dokumentów handlowych przez Connect

Eksport do FK dokumentów magazynowych przez Connect

Eksport do FK dokumentów płatności przez Connect

Eksport dokumentów Zamówień własnych do firmy będącej dostawcą

Import dokumentów sprzedaży od kontrahenta jako własnych dokumentów zakupu

Import dokumentów zakupu z modułu e-Dokumenty

 

Operacje dostępne w kartotece dokumentów

Ustawianie znacznika

Usuwanie dokumentów