Jak to zrobić? > Dokumenty > Ustalanie sposobu naliczania VAT

Drukuj

Ustalanie sposobu naliczania VAT w dokumencie sprzedaży - procedura

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu sprzedaży należy wybrać listek Płatności.

2.Kliknąć w obszarze symbolu gwiazdki (* ) lub plusa (+ ). (Klawisz skrótu: Alt+V). Pojawi się okno Naliczanie VAT umożliwiające ustalanie sposobu naliczania podatku.

3.Wybrać metodę iloczynu lub sumy i przycisk OK. Na stronie płatności wystawianego dokumentu zaprezentowane zostaną właściwie naliczone kwoty podatku.