Jak to zrobić? > Dokumenty > Drukowanie dokumentu korygującego

Drukuj

Drukowanie dokumentu korygującego

1.Wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument korygujący, wskazać o na liście i kliknąć dwukrotnie. Pojawi się okno dokumentu korygującego. Podobny efekt można osiągnąć z poziomu dokumentu korygowanego. Po wystawieniu dokumentu korygującego na dokumencie korygowanym pojawi się dodatkowe pole umożliwiające wybór korekty. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku, gdy wystawiono ich kilka.

3.Wybrać przycisk Drukuj.

4.Ustalić rodzaj wydruku.

5.W polu Nazwa raportu ustalić definicję wykorzystywanego raportu i wybierz przycisk OK.

6.Po sporządzeniu dokumentu program wyświetli okno, w którym można obejrzeć widok wydruku. Przyciski Powiększ oraz Pomniejsz umożliwiają powiększanie lub pomniejszanie widoku wydruku na ekranie. Po kliknięciu przycisku Wydruk można wydrukować dokument na drukarce.