Jak to zrobić? > Dokumenty > Eksport dokumentów Zamówień własnych do firmy będącej dostawcą

Drukuj

Eksport dokumentów Zamówień własnych do firmy będącej dostawcą

Program umożliwia wymianę dokumentów handlowych i magazynowych między firmami poprzez ich przesyłanie w plikach tekstowych. Dokument wyeksportowany z poziomu kartoteki poprzez Eksport danych > Eksport dokumentów można następnie zaimportować do bufora w innej firmie wykorzystując szablon hmin.ams.

Aby wyeksportować dokumenty Zamówienie własne do firmy będącej dostawcą, należy:

1.Otworzyć okno Bufor zakupu.

2.Wskazać zakładkę Wybór i wybrać pozycję Zamówienia własne.

3.Zaznaczyć na liście dokumenty, które mają być wyeksportowane.

4.Wybrać polecenie Operacje > Eksport danych, wybrać pozycję Eksport format 3.0 i użyć przycisku Wykonaj.

5.Określić położenie i nazwę pliku zawierającego eksportowane dane. Dane wybranych dokumentów zostaną zapisane do pliku o podanej nazwie.