Jak to zrobić? > Dokumenty > Samoopodatkowanie

Drukuj

Samoopodatkowanie

Dla transakcji dotyczących obrotu złomem, odpadami oraz stalą wymagane jest rejestrowanie zakupu tych towarów jednocześnie w 2 rejestrach VAT: zakupu i sprzedaży.

 

Faktura wystawiona przez sprzedawcę tych towarów jest nieopodatkowana VAT, natomiast nabywca ma obowiązek rozliczyć podatek należny i naliczony jednocześnie (podobnie jak przy WNT).

 

Aby zarejestrować taką transakcję na dokumencie o charakterze Faktura VAT zakupu, należy:

1.Przypisać do tego typu dokumentu (Ustawienia - Typy dokumentów) jednocześnie rejestr VAT sprzedaży i zakupu.  

2.Oba rejestry mogą mieć jedną datę wejścia do rejestru.

3.Do FK przesłany jest dokument o charakterze Dokument specjalny i rodzaju transakcji Zakup z samoopodatkowaniem, wchodzący do rejestrów:

o typie: Sprzedaż i rodzaju: Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca

o typie: Zakup i rodzaju: Zwykły

4.Kwota rozrachunku z kontrahentem musi być równa wartości NETTO tych pozycji towarowych.

5.Kwota do zapłaty prezentowana jest tak jak w rozrachunku.

 

W czasie wprowadzania dokumentu zakupu z pozycjami towarowymi zawierającymi złom/stal/odpady należy wybrać stawkę VAT którą ma rozliczyć nabywca (a nie 'NP' i fakturę wewnętrzną). Rozrachunek na tym dokumencie wynika z kwoty NETTO tych pozycji towarowych. Jeśli kwota będzie różna (np. wyliczona w innym programie) - należy poprawić ją ręcznie.

 

Wystawiając fakturę zakupu, która w definicji typu dokumentu ma zaznaczoną opcję samoopodatkowanie program automatycznie podpowiada w poszczególnych pozycjach dokumentu użycie jednego lub dwóch rejestrów VAT na podstawie oznaczenia w towarze:

jeśli towar nie jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program ustawia we właściwościach tej pozycji tylko rejestry naliczony,

jeśli towar jest oznaczony, jako objęty odwrotnym obciążeniem, to program automatycznie ustawia we właściwościach tej pozycji oba rejestry: naliczony i należny.

 

Podpowiadanie rejestrów (należny, naliczony) następuje na podstawie ustawionych w typie dokumentu rejestrów VAT. Podpowiadanie rejestrów dla poszczególnych pozycji towarowych jest niezależne od ustawień rejestrów dla całego dokumentu.

 

Zobacz także:

Rejestry VAT