Jak to zrobić? > Dokumenty > Wystawianie dokumentu

Drukuj

Wystawianie dokumentu - procedura

1.Należy wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Wpisać podstawowe dane dokumentu.

3.Wpisać dane towarów: Automatycznie, Ręcznie, Pełne.

4.Ustal sposób naliczania VAT.

5.Wpisać pozostałe dane (rodzaj, znacznik, rejestr sprzedaży), jeśli to konieczne.

6.Aby wystawić dokument i zapisać w systemie jego dane, należy wybrać przycisk Wystaw.

Aby usunąć dane dokumentu - przycisk Usuń.

Aby nie wystawiać dokumentu, ale zachować jego dane, należy wybrać wybierz przycisk Pozostaw w buforze.

 

Wskazówki:

Aby utworzyć dokument Pro Forma, należy najpierw wygenerować do bufora fakturę VAT. Następnie należy wejść do kartoteki bufora i do tego konkretnego dokumentu w buforze. Poprzez opcję drukuj w trybie wydruku należy zmienić na opcję na Pro forma i wydrukować dokument.