Jak to zrobić? > Dokumenty > Grupowanie - rodzaj

Drukuj

Grupowanie danych wg rodzajów

W odróżnieniu od innych sposobów grupowania danych, porządkowanie informacji według rodzajów jest jednopoziomowe. W kartotece zawsze istnieje główny rodzaj, którego nie można usunąć, oraz rodzaje zdefiniowane przez użytkownika.

Każdy z umieszczonych w kartotece opisów może należeć tylko do jednego rodzaju. W definicji rodzaju zapisywane są informacje wspólne dla wszystkich należących do danego rodzaju obiektów. Podczas tworzenia w kartotece opisu nowego obiektu tego rodzaju są one automatycznie przepisywane do odpowiednich pól formularza, co zmniejsza pracochłonność wprowadzania danych. Informacje wprowadzone w ten sposób można modyfikować stosownie do potrzeb. Do definicji rodzaju można dołączyć notatkę, będącą szablonem notatki dla obiektów należących do tego rodzaju.

 

hmtoggle_plus1Dodawanie rodzaju dokumentu
hmtoggle_plus1Edycja rodzaju dokumentu
hmtoggle_plus1Przenoszenie danych do innego rodzaju
hmtoggle_plus1Usuwanie rodzaju dokumentu