Jak to zrobić? > Dokumenty > Eksport do Finansów i Księgowości dokumentów handlowych - procedura

Drukuj

Eksport do Finansów i Księgowości dokumentów handlowych - procedura

1.Otworzyć odpowiednią kartotekę dokumentów (Sprzedaż lub Zakup).

2.Wyszukać i zaznaczyć dokumenty, które chcemy eksportować.

3.Wybrać przycisk Operacje.

4.Wybrać polecenie Eksport danych do FK... Pojawi się okno dialogowe Eksport danych do FK.

5.W polu Wskaż katalog, w którym mają być umieszczone dane określić folder, w którym będą umieszczone wyeksportowane dane. Do ustalenia położenia pliku można wykorzystać także przycisk Przeglądaj.

6.Zaznaczyć pole wyboru Nie eksportuj oznakowanych * dokumentów w sytuacji, gdy chcemy wykluczyć przypadkowe ponowne eksportowanie dokumentów. Jeśli pole będzie zaznaczone, wówczas dokumenty oznaczone gwiazdką będą przy ponownym eksporcie pomijane.

7.Zaznaczyć pole wyboru * Oznaczaj wyeksportowane dokumenty aby wszystkie wyeksportowane dokumenty były dla odróżnienia zaznaczone symbolem gwiazdki. Oznaczenie to pojawi się obok dokumentu na liście dokumentów w kartotece.

8.Aby przesłać do programu Finanse i Księgowość księgowania dokumentów magazynowych związanych z wybranymi dokumentami handlowymi zaznacz pole wyboru Równoległe księgowania magazynowe. W przypadku zaznaczenia tego pola opcje Oznaczaj wyeksportowane dokumenty i Nie eksportuj oznakowanych dokumentów dotyczą także dokumentów magazynowych

9.Jeśli ustalone parametry są poprawne, wybrać przycisk OK. Aby zrezygnować z eksportu, wybrać przycisk Anuluj.