Jak to zrobić? > Pieniądze > Rozliczanie dokumentu - nową platnością

Drukuj

Rozliczanie dokumentu poprzez utworzenie nowej płatności

1.W otwartym oknie dokumentu należy wybrać listek Płatności.

2.Kliknąć przycisk Nowa płatność.
Program otwiera okno Nowa płatność. Prezentowany w nim dokument płatności należy do tego samego rejestru pieniężnego, co rozliczany dokument. W tabeli prezentowane są wszystkie (bez względu na rejestr pieniężny) oczekujące na rozliczenie dokumenty sprzedaży wystawione dla kontrahenta, którego dotyczy rozliczany dokument.

3.W chwili otwarcia okna dokument który rozliczamy jest zaznaczony w tabeli a kwota dokumentu płatności jest równa nierozliczonej kwocie tego dokumentu. Można zaznaczyć w tabeli także inne dokumenty sprzedaży, które mają być rozliczone tym dokumentem płatności; kwota tego dokumentu będzie się odpowiednio zmieniać. Można też wpisać w pole Kwota ustaloną sumę; program wyświetli w odpowiednich polach kwotę rozliczoną i pozostałą do rozliczenia.

4.Aby wystawić dokument płatności, należy wybrać przycisk Wystaw dokument, aby anulować wprowadzone dane - przycisk Anuluj.