Jak to zrobić? > Dokumenty > Edycja dokumentu - procedura

Drukuj

Edycja dokumentu - procedura

1.Wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument, wskazać go na liście i kliknąć dwukrotnie.

3.Wybrać przycisk Operacje a następnie Edytuj bieżący dokument. Pojawi się okno wystawiania dokumentu, w którym można edytować pola.

4.Wprowadzić poprawki do odpowiednich pól.

5.Wybrać przycisk Zapisz.