Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych kontrahenta

Drukuj

Wpisywanie danych kontrahenta

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać zakładkę Nabywca i ustalić dane kontrahenta, który kupuje towar. Można to wykonać na kilka sposobów:

Jeśli wpisujemy dane bezpośrednio do pól i nie korzystamy z danych zapisanych w kartotece, nie wypełnia się pola Kod kontrahenta. W takim przypadku na wszystkich zestawieniach dane z tego dokumentu zostaną odniesione tylko do pozycji zbiorczych. Jeśli więc chcemy uwzględniać dane wystawianego dokumentu w zestawieniach, należy wpisać dane kontrahenta do kartoteki.

Jeśli dane kontrahenta zapisane są w kartotece, wówczas można z opuszczanej listy trzeba wybrać jednego z kontrahentów zarejestrowanych w kartotece kontrahentów. Przycisk Nowy u dołu listy otwiera okno Kontrahent, umożliwiając dopisanie do kartoteki nowego kontrahenta; przycisk Kartoteka kontrahentów otwiera okno kartoteki. Jeśli zastosujemy metodę "uchwyć, ciągnij, upuść", można przeciągnąć dane kontrahenta z okna kartoteki kontrahenta bezpośrednio do okna wystawiania dokumentu.

2.Wybrać zakładkę Odbiorca i ustalić dane osoby, która odbiera towar. Postępowanie jest podobne do ustalania danych nabywcy. Jeśli nie wpiszemy tu żadnych danych, domyślnie będzie to nabywca towaru.