Jak to zrobić? > Dokumenty > Anulowanie dokumentu

Drukuj

Anulowanie dokumentu

Aby anulować dokument, należy:

1.Wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument, wskaż go na liście i kliknąć dwukrotnie.

3.Wybrać przycisk [Operacje] a następnie [Anuluj bieżący dokument].

4.Po podaniu powodu anulowania i wciśnięciu przycisku [OK] dokument zostanie anulowany.

 

Wskazówki:

Jeśli dokument został zaznaczony jako wyeksportowany do programu Finanse i Księgowość, wówczas pojawi się ostrzeżenie, ale jego anulowanie będzie możliwe.

Dokumenty anulowane zostaną pominięte przy eksportowaniu do programu Finanse i Księgowość.