Jak to zrobić? > Dokumenty > Import dokumentów sprzedaży od kontrahenta jako własnych dokumentów zakupu

Drukuj

Import dokumentów sprzedaży od kontrahenta jako własnych dokumentów zakupu

Dokument wyeksportowany poleceniem Eksport danych > Eksport dokumentów można zaimportować do bufora w innej firmie używając szablonu hmin.ams. Podczas importu należy podjąć decyzję, jakiego typu dokument ma być utworzony w buforze na podstawie importowanego dokumentu. Dzięki temu można np. zaimportować zamówienia własne klienta jako zamówienia obce lub obcy dokument sprzedaży jako własny dokument zakupu. Dokumenty są tworzone w buforze, a więc podlegają zmianom, a data wystawienia i numer dokumentu są nadawane zgodnie z regułami obowiązującymi przy ręcznej rejestracji dokumentów przez użytkownika.

Aby zaimportować dokumenty sprzedaży od kontrahenta jako własne dokumenty zakupu, należy:

1.W głównym oknie programu wybrać polecenie Firma > Import danych.

2.W oknie Import danych wybrać rodzaj importu FORMAT 3.0 i użyć przycisku Wykonaj.

3.Wskazać plik zawierający importowane dane, wybrać szablon hmin.ams i wybrać OK.

4.Użyć przycisku OK w oknie z komunikatem Proszę wskazać nadawcę danych.

5.Uzgodnić dane kontrahentów i towarów zawarte w importowanych dokumentach.

6.Wskazać kartotekę, do której mają zostać skierowane importowane dokumenty; zostaną one zapisane w odpowiednim buforze.

7.Wskazać typ dokumentu odpowiadający każdemu z importowanych dokumentów.

8.Potwierdzić wykonanie importu.