Jak to zrobić? > Dokumenty > Eksport dokumentów handlowych przez Connect - procedura

Drukuj

Eksport dokumentów handlowych przez Connect - procedura

1.Otworzyć odpowiednią kartotekę dokumentów (Sprzedaż lub Zakup).

2.Wyszukać i zaznaczyć dokumenty, które chcemy eksportować.

3.Wybrać przycisk Operacje.

4.Wybrać polecenie Eksport danych do Connect.

5.W oknie dialogowym wybrać rodzaj eksportu danych Eksport format 3.0 - Do programu księgowego.

6.Wybrać przycisk Wykonaj.

7.Zaznaczyć pole wyboru Równoległe księgowania magazynowe jeśli chcemy, aby wraz z dokumentami sprzedaży lub zakupu przesłane były powiązane z nimi dokumenty magazynowe.

8.Zaznaczyć pole wyboru Nie eksportuj oznakowanych dokumentów, gdy chcemy wykluczyć eksportowanie dokumentów już raz wysłanych.

9.Kliknąć przycisk OK aby przekazać dokumenty do wysłania.

 

Zobacz również:

Statusy dokumentów wysłanych do Connect

Eksport dokumentów magazynowych przez Connect - procedura

Eksport dokumentów płatności przez Connect - procedura

Ustawienia - Współpraca z Connect