Jak to zrobić? > Dokumenty > Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera

Drukuj

Korekta wszystkich pozycji dokumentu do zera

1.Należy wybrać jedno z poleceń: Sprzedaż, Magazyn, Zakup z menu Kartoteki lub kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki dokumentów.

2.Odszukać dokument i otworzyć go do edycji (podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy lub Ctrl+Enter.

3.Wybrać przycisk Operacje a następnie Wystaw dokument korekty. Pojawi się okno wystawiania dokumentu korygującego, w którym można wprowadzić poprawne wartości.

4.Aby skorygować wszystkie pozycje dokumentu, należy wybrać przycisk Utwórz korektę wciskając jednocześnie klawisz Shift (Klawisz skrótu: Alt+X ). Wszystkie pozycje dokumentu zostaną skorygowane do zera, nawet te, które były wcześniej korygowane do innych wartości.

 

Wskazówka:

Korektę dokumentu można przeprowadzać tylko wtedy, gdy są nadane odpowiednie uprawnienia.