Jak to zrobić? > Dokumenty > Wpisywanie danych towarów - automatycznie

Drukuj

Wpisywanie danych towarów - automatycznie

1.W otwartym oknie wystawiania dokumentu należy wybrać listek Towary.

2.Kliknąć zakładkę Auto.

3.Wypełnić pola Kod towaru, Ilość i Cennik. Pozostałe informacje zostaną dopisane automatycznie na podstawie zapisów w kartotece. Jeśli są nadane uprawnienia do negocjowania cen, można edytować pola z nimi związane. Po kliknięciu przycisku 0prz_dn5 z prawej strony pola Kod towaru wyświetlana jest opuszczana lista zawierająca kody i opisy towarów. Przycisk Nowy u dołu listy otwiera okno Towar, umożliwiając wpisanie do kartoteki danych nowego towaru, przycisk Kartoteka towarów otwiera okno kartoteki. Jeśli zastosujemy metodę "uchwyć, ciągnij, upuść", można przeciągnąć dane towaru z okna kartoteki towarów bezpośrednio do okna wystawiania dokumentu.

 

Wskazówka:

Klawisze skrótów dostępne w polu Kod towaru:

Alt + { - rozwija opuszczaną listę kodów i opisów towarów

Alt + ↑↑↑ otwiera okno kartoteki towarów

Alt + - otwiera okno konkretnego towaru

Alt + - otwiera okno dla dodawania nowego towaru

 

Jeśli wpiszemy początkowe znaki wartości pola Kod towaru, program automatycznie ustawi się na pierwszej pozycji kartoteki, której wartość będzie zgodna z wpisywanymi znakami. Jeśli teraz rozwiniemy opuszczaną listę, otrzymamy listę od wybranej pozycji do końca.

Przy wystawianiu nowego dokumentu, domyślnie wartość rabatu do jednostkowej ceny pozycji towarowej wynosi 0%. Po wybraniu kontrahenta wartość domyślnego rabatu jest wybierana z karty kontrahenta. Aby zmienić ręcznie wartość tego rabatu, należy na wystawianym dokumencie wcisnąć klawisze Alt+B. Pojawi się wówczas okno dialogowe umożliwiające poprawienie wartości domyślnego rabatu.

Ułatwieniem przy wpisywaniu danych wielu towarów jest możliwość przeciągnięcia zaznaczonych towarów z kartoteki towarów na edytowany dokument za pomocą prawego klawisza myszy.

 

Koszt zakupu towaru na dokumentach walutowych podawany jest w PLN. Dla dokumentów walutowych przeliczony jest po kursie CIT/PIT, a zmiana kursu w trybie edycji powoduje przeliczenie wartości kosztu zakupu.