Jak to zrobić? > Dokumenty > Import dokumentów zakupu z modułu e-Dokumenty

Drukuj

Import dokumentów zakupu z modułu e-Dokumenty

Do programu Symfonia 2.0 Handel można zaimportować faktury zakupu znajdujące się w module e-Dokumenty. Operacja jest dostępna w zależności od skonfigurowania współpracy z modułem e‑Dokumenty w Ustawieniach programu Handel. Należy w menu Firma programu Handel wybrać polecenie Import e-Faktur. Otwiera się wtedy okno modułu e-Dokumenty Wybór elementów: Dokumenty zakupu, w którym należy wybrać odpowiednie dokumenty i przeprowadzić operację importu (przycisk Użyj). Zaimportowane w ten sposób dokumenty trafiają do bufora Kartoteki Zakupów programu Handel. Po pojawieniu się ich na liście w buforze dokumentów kartoteki zakupu, można je wystawić w standardowy sposób.