Strona startowa

Drukuj

Usuwanie danych - procedura

1.Należy wybrać odpowiednią kartotekę z menu Kartoteki lub należy kliknąć odpowiedni przycisk na pasku narzędziowym. Pojawi się okno wybranej kartoteki.

2.Zaznaczyć na liście pozycje, które chcemy usunąć.

3.Należy wybrać przycisk Operacje i polecenie Usuwanie dokumentów. Pojawi się okno zawierające ostrzeżenie o nieodwracalności tej operacji.

4.Aby usunąć wybrane dokumenty należy kliknąć przycisk OK, aby zrezygnować z wykonania operacji – wybierz przycisk Anuluj.