Jak to zrobić? > Dokumenty > Pozostawienie dokumentu w buforze

Drukuj

Pozostawienie dokumentu w buforze

W dowolnym momencie pracy z dokumentem można wybrać przycisk Pozostaw w buforze. Dokument nie zostanie wystawiony, ale zostanie umieszczony w buforze programu.